GAGRO d.o.o. Valpovo                 Mob: 098 334 674        e-mail: gagro.frano@gmail.com

nekretnine.jpg
 
 

POSEBNA PONUDA, Satnica, ( GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA šuma Lužac ), [ Cijena: više opcija ]

I. građ.zemljište u vikend zoni, površine 6205m2 = 11.200 eur (zemljište se može parcelirati na
manje čestice:
     plac br.1.=1000m2= 3.000 EUR
     plac br.2.=1000m2= 3.000 EUR i
     plac br.3.=4200m2= 6.300 EUR

II. građ.zemljište, šuma Lužac, površine 1152m2 = 4.600 eur

III. šuma Lužac, površine 5157m2 = 5.200 eur (nalazi se uz građ.zemlj. br.II.)


site stats 

@