GAGRO d.o.o. Valpovo                 Mob: 098 334 674        e-mail: gagro.frano@gmail.com

nekretnine.jpg
 
 

PRODAJA ZEMLJIŠTA, Valpovo, ( GRAĐEVINSKE PARCELE NOVO NASELJE J.Leskovara ), [ Cijena: od EUR ]

građ.parcela 1905/21, površine 503m2 = EUR

građ.parcela 1905/22, površine 494m2 = EUR

građ.parcela 1905/23, površine 485m2 = EUR

građ.parcela 1905/25, površine 624m2 = EUR

građ.parcela 1905/33, površine 556m2 = EUR

 

građ.parcela 1905/34, površine 580m2 = EUR

 

građ.parcela 1905/35, površine 604m2 = EUR

građ.parcela 1905/36, površine 720m2 = EUR

građ.parcela 1905/38, površine 720m2 =EUR

građ.parcela 1905/40, površine 720m2 = EURsite stats 

@