| Početna | Ponuda nekretnina | O nama |
 


 
@

site stats
 

PONUDA NEKRETNINA, Valpovo, ( 20 parcela uz naselje J.Leskovara ), [ Cijena: od 7.000 EUR ]

građ.parcela 1905/19, površine 521m2 = NEDOSTUPNO

građ.parcela 1905/20, površine 512m2 = 7.000 EUR

građ.parcela 1905/21, površine 503m2 = 7.000 EUR

građ.parcela 1905/22, površine 494m2 = 7.000 EUR

građ.parcela 1905/23, površine 485m2 = 7.000 EUR

građ.parcela 1905/24, površine 840m2 = NEDOSTUPNO

građ.parcela 1905/25, površine 624m2 = 7.500 EUR

građ.parcela 1905/26, površine 585m2 = 7.000 EUR

građ.parcela 1905/27, površine 604m2 = 7.000 EUR

građ.parcela 1905/28, površine 633m2 = 8.000 EUR

građ.parcela 1905/29, površine 727m2 = NEDOSTUPNO

građ.parcela 1905/30, površine 752m2 = NEDOSTUPNO

građ.parcela 1905/32, površine 532m2 = NEDOSTUPNO

građ.parcela 1905/33, površine 556m2 = 7.000 EUR

građ.parcela 1905/34, površine 580m2 = 7.000 EUR

građ.parcela 1905/35, površine 604m2 = 7.500 EUR

građ.parcela 1905/36, površine 720m2 = 8.500 EUR

građ.parcela 1905/37, površine 720m2 = NEDOSTUPNO

građ.parcela 1905/38, površine 720m2 = NEDOSTUPNO

građ.parcela 1905/39, površine 720m2 = NEDOSTUPNO

građ.parcela 1905/40, površine 720m2 = 8.000 EUR

građ.parcela 1905/43, površine 746m2 = NEDOSTUPNO


   design by   Belkatalog - Belišće "J. K. Gašo"